SPoD’dan avukatlar için LGBT hakları eğitimi

SPoD Avukat Eğitimi Çağrısı

LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar

Yaşamın farklı alanlarında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, yaşadıkları hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında yeniden ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaşmaktadırlar. Bu durumun bir sebebi toplumun her kesimine sirayet etmiş olan homofobi, diğer önemli bir sebebi ise LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersiz oluşudur.

İnsan hakları, hak ihlalleri ve bu konuya ilişkin çalışmalar ve davalar günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilmesiyle konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması önem arz etmektedir. Farklı şehirlerden çok sayıda Avukatın eğitilmesi ve bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması oldukça önemlidir. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak geçtiğimiz Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Türkiyeli LGBT’lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Avukatlara yönelik LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. 21-22 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan eğitim kapsamında; temel insan hakları eğitimi, toplumsal cinsiyet ve LGBT kavramları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBT duyarlılığı, Uluslararası Sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örnekleri ve bu davalarda karşılaşılan sorunlar üzerine derslerin yanı sıra, vaka analizlerinin yapılacağı atölye çalışmaları yoluyla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimler Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve Lambdaistanbul Derneği Avukatı Fırat Söyle tarafından verilecektir.

Katılımcı sayısı 25 ile sınırlı olup, katılmak isteyen Avukatların özgeçmişleriyle birlikte başvuru formunu eksiksiz doldurarak info@spod.org.tr adresine en geç 15 Temmuz 2012 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İstanbul dışından katılacak avukatların ulaşım ve konaklama masrafları SPoD tarafından karşılanacaktır. Eğitimin gerçekleştirileceği yer ve eğitim programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Eğitimde tüm oturumlara katılım zorunludur.

Her türlü soru ve bilgi için iletişim adresi  info@spod.org.tr

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları DerneğiAsmalı Mescit Mh. Kallavi Sk. No:10/4, Beyoğlu – İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑