Panel: LGBTİ+ Mahpuslar ve Ekonomi

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri kapsamında LGBTİ+ Mahpuslar ve Ekonomi başlıklı panel 28 Haziran saat 17.00’de  Vault 34’de gerçekleşecektir. Etkinliğin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Panel: LGBTİ+ Mahpuslar ve Ekonomi

Hapishanelerde işçi mahpusların yaşadığı sorunları, LGBTİ+ mahpusların tahliye öncesi yaşadıkları hak ihlallerini, tahliye sonrasında yaşadıkları istihdam alanındaki ayrımcılıkları ve barınma sorunlarını konuşacağımız bu toplantıda emek ve mahpus hakları eksenini Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği güncel durumu aktarırken, Tekirdağ hapishanesindeyken mektuplaşıp dayanıştığımız ve artık aramızda olan Diren hapishane ve tahliye sonrası sürecini ve bu süreçte yaşadığı sorunları bizlerle paylaşacak..

Konuşmacılar:
CİSST: İdil Aydınoğlu
KADAV: Derya Özata

Moderatör: Beyza Bilal (KADAV)

Panel: LGBTI+ Prisoners

In this meeting, we will discuss the problems experienced by prisoners who work in penal institutions, the rights violations faced by LGBTI + prisoners before the release, and the discrimination they face in the field of employment alongside with the right to housing, after the release. Whilst Woman Solidarity foundaiton and Civil Society in the Penal System Association will present their findings on the current situation regarding these issues, Diren, whom we have been in solidarity during her imprisonment in Tekirdağ Prison, will share with us the prison and post-release process and the problems she has experienced.

Speakers:
CİSST: İdil Aydınoğlu
KADAV: Derya Ayata

Moderation: Beyza Bilal (KADAV)

https://www.facebook.com/events/319410868986638/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑