LGBTİ+ mahpuslara tecrit ve izolasyon

Hamdullah Yağız Kesen‘in 5 Kasım 2021 Tarihinde HaberGüven’e yazdığı haberi sizlerle paylaşıyoruz:

En temel haklar yok sayılarak tecrit için tecrit

ADANA – LGBTİ+ tutukluların tek hücrede tutularak, en temel haklardan yoksun bırakıldığını ifade eden Avukat Mehtap Sert, tutukluların tek hücrede tutulmasını insan hakları ihlali olarak niteleyerek, hak gaspının sona ermesini istedi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 369 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 251 bin 229 kişilik. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) tutukluların sayısı 2013 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye’nin 18 ayrı cezaevinde 79, Mayıs ayı 2014 verilerine göre ise 95 idi. Bakanlık uzun süredir bu konuda açıklama yapmaması nedeniyle güncel tutuklu sayısı ise bilinmiyor.

TEK KOĞUŞLU YER ANTALYA

LGBTİ+’lar cezaevlerinde ya karma koğuşlarda ya da güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrelerde tutulurken, en temel haklarından da yoksun kalıyor. Sadece Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan LGBTİ+’lar kendi koğuşlarında kalırken, diğer cezaevlerinde ise bu durumda LGBTİ+’lar için yaşam daha da zorlaşıyor. LGBTİ+’ların tek hücrede tutulduğu cezaevlerinden birisi de Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi ve İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’dir.

Diğer tutukluların tabi tutulduğu hak ihlallerinin yanı sıra LGBTİ+’lar; cinsiyet geçiş operasyonlarının engellenmesi, beyanı dikkate alınmadan sadece kimliğinin rengine bakılarak erkek veya kadın cezaevine gönderilmesi gibi hak ihlallerine maruz kalıyor.

‘HER ALANDA CEZALANDIRILANLAR LGBTİ+’LARDIR’

Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Çevik, LGBTİ+’ların diğer tüm tutuklu ve hükümlüler gibi haklara sahip olması gerekirken; Anayasal’da LGBTİ+’ların toplumuna yönelik eşit yasalar ve tanınma durumu bulunmadığını, bu nedenle şiddet hak ihlallerine maruz kaldığını vurguladı. LGBTİ+ olmanın hazır  tüzük ve yönetmeliklerde cezalandırma yöntemi olarak yer aldığına işaret eden Av. Çevik, LGBTİ+’ların toplumda cezalandırılan konumda olduğuna değindi. Cezaevlerinden de LGBTİ+’ların ciddi hak gasplarına uğradığını paylaşan Av. Çevik, sadece Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde LGBTİ+’ların kendilerine has koğuşlarının olduğunu ancak diğer cezaevlerinde ise güvenlik gerekçesiyle tek hücrede tutulduklarını dile getirdi.

Av. Çevik, “LGBTİ+’lara özgü bir cezaevi yok ama  yapılması düşünülüyor. Tecrit niteliğinde olduğu için doğru bir uygulama da değil çünkü yapılması gereken ayrı bir hapishane inşa etmek yoluyla ayrımcılığı kurumsallaştırmak, mahpusları ve yakınlarını damgalamak, mahpusları sosyal yaşam alanlarının dışına taşımak, onları sürgün etmek, ek bir cezalandırmaya tabi tutmak değil. Onların tutulduğu hapishanelerde ayrımcılık ve güvenlik sorunlarını çözmeye çalışmak insani şartlarda  cezaların infazına yönelik  olmalıdır” şeklinde konuştu.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN HÜCRESİNİ YAKTI’

Avukat Mehtap Sert, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nin LGBTİ+’ların tutulması için koşul şartlarını taşımadığını, cezaevine getirilen LGBTİ+’ların güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrelere konulduğunu dile getirdi. Av. Sert, “Bakanlığın hangi gerekçe ile değişik illerden 9 tane LGBTİ+’yı İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne taşıdığı bilinmemektedir. LGBTİ+’lar en temel anayasal haklarını kullanamamakta ve en ağır tecrit koşulları yaşamaktadır. Çünkü hücrede aslında haklarında böyle bir karar olmamasına rağmen hücre koşullarına tabi tutuluyorlar. Mesela havalandırma ya 1 saat çıkabiliyorlar.

Dezavantajlı olmalarının yanı sıra yaşadıkları tecrit koşulları yaşamlarını zorlaştırıyor. Sürekli protesto ediyorlar. Gürültü, cinsel içerikli konuşma vs. Bu durum kendilerini gerginleştirdiği gibi diğer hücrede kalanlar içinde sorun oluyor. Onlarda uyuyamıyor, kitap okuyamıyor. Tam bir kısır döngü yaşanıyor. Çözümsüzlükten Ş.Y. isimli LGBTİ+ hücresini yaktı. Sonuçta can kaybında olabilirdi. İskenderun T Tipi Cezaevi bu konuda karar alma mekanizması olmadığı için HDP heyeti olarak yaptığımız görüşmede Adalet Bakanlığı nezdinde bu hususun çözülmesi için gereken başvuruların yapılmasını da bizden talep ettiler.

LGBTİ+’ların hücrede tecrit koşullarının yaratılması insan hakları ihlalidir. Hücrede kalmalarını gerektiren bir suç işlemedikleri halde hücre koşullarına tabi tutulmaktadırlar. Bu hukuksuzluğa son vermek için ya LGBTİ+’lar özel olarak yapılan cezaevlerine taşınması ya da İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde onlara uygun koğuşların en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑