Uluslararası Af Örgütü LGBT Raporunu Açıkladı

Uluslararası Af Örgütü LGBT Raporu

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye’deki LGBT’lere ilişkin raporunu açıkladı. “Ne Bir Hastalık Ne De Bir Suç – Türkiye’deki Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Trans Bireyler Eşitlik İstiyor” adını taşıyan raporda LGBT bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık ve bu ayrımcılığın üstesinden gelmek için öneriler anlatılıyor. Aşağıda verdiğimiz linkten raporun tamamına uluşabilirsiniz:

Uluslararası Af Örgütü Türkiye LGBT Raporu

Ele aldığı konuya dair oldukça ayrıntılı bilgiler ve LGBT’lerin tanıklıklarını da içeren rapor oldukça bilgilendirici olsa da LGBT Hapiste blogu olarak hapishaneler konusunu da aradı gözlerimiz. Raporda LGBT mahpuslar konusuna yer verilmemiş. LGBT’lerin hapishanelerde ciddi sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Bir sonraki raporda bu eksikliğin de giderilmesini umud ediyoruz.

Raporun konu başlıkları aşağıdadır:

İÇİNDEKİLER

Giriş ……………………………………………………………………………………………………………. 5
Metodoloji …………………………………………………………………………………………………. 7
Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği ……………. 8
Hükümetin düşmanca tutumu ………………………………………………………………………… 8
LGBT hakları reformu yapılmıyor ……………………………………………………………………… 9
Yasaların ayrımcı bir şekilde uygulanması ya da yorumlanması ………………………………. 10
Uygulamada ayrımcılık …………………………………………………………………………………… 12
Polis şiddeti ………………………………………………………………………………………….. 12
Keyfi para cezalarının uygulanması ……………………………………………………………… 14
Gey erkeklerin orduda yaşadıkları ihlaller …………………………………………………………. 17
Tehdit, taciz ve tecrit ……………………………………………………………………………….. 17
“Askerliğe elverişli olmamak” …………………………………………………………………….. 18
İstihdam ve barınma hakkına erişim ……………………………………………………………….. 20
Barınma hakkına erişim ……………………………………………………………………………. 20
Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesi ………………………………………………………………. 21
İstihdam ………………………………………………………………………………………………….. 22
Diğer haklara erişimlerinin önündeki engeller ……………………………………………………. 23
İltica hakkı ……………………………………………………………………………………………. 25
Örgütlenme özgürlüğüne yönelik tehditler ………………………………………………………… 26
Kapatma davaları ……………………………………………………………………………………. 27
Nefret suçu işlendiğinden şüphelenilen vakalar …………………………………………………. 30
Nefret cinayetleri ……………………………………………………………………………………. 30Nefret suçları hakkındaki uluslararası hukuk ……………………………………………………… 31
Uluslararası ve ulusal hukukun ortaya koyduğu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi .. 31
Nefret suçu olması muhtemel suçların kusurlu bir şekilde soruşturulması ……………… 32
Kovuşturmalar …………………………………………………………………………………………… 33
Koruma mekanizmaları uygulanmıyor …………………………………………………………… 33
Sonuç ve tavsiyeler ………………………………………………………………………………………… 37
Dipnotlar …………………………………………………………………………………………………….. 41

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑