Yabancı LGBTİ Mahpustan (Maltepe Hapishanesi) Yeni Mektup 30 Mart 2015

Maltepe 2. Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi’nden yazan bir yabancı LGBTİ mahpusun 9 Mart tarihli mektubunu sizlerle paylaşmıştık. Bu paylaşımın ardından giysi ve sözlük ihtiyacı İstanbul’da yaşayan bir kişi karşılamak istemiş ve Maltepe Hapishanesi’ne kargo yollamıştır. Ancak yollanan kargo hapishane idaresi tarafından “aynı il içinden yollanan kargolar alınmıyor” denilerek iade edilmiştir. Aynı il içinden hapishanelere yollanan kargoların engellenmesi geçtiğimiz yıl içinde de gündeme gelmiş, CİSST bu konuda başvurular yapmış, bunun üzerine fiiliyatta LGBTİ mahpuslara yollanan kargolar kabul edilmişti. Bu son engellemenin ardından CİSST, Maltepe 2 No’lu L Tipi Hapishanesi’ni aramış ve kargo yasaklarının yeniden başladığını öğrenmiştir. Bu yasaklar, maddi olanaksızlıklar veya zaman darlığı nedeniyle yakınları kendisini ziyaret edemeyen mahpuslara gönderilen kargoları engelleyeceği gibi, mahpusların ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olmak isteyen  kişilerin yollayacağı kargoları da imkansız kılacaktır. Bu nedenlerle kabul edilemez bir uygulamadır.

Her ne kadar kısa vadeli bir çözüm olarak Maltepe’de tutulmakta olan mahpusun ihtiyaçları Pembe Hayat Derneği’ne yollanıp oradan kargoya verilmesi istenerek çözülmeye çalışılsa da kargo yasaklarına ilişkin bu kabul edilemez uygulamanın iptaline ilişkin de başvurular CİSST tarafından yapılmaktadır.

Yabancı LGBTİ mahpusun durumu aktardığı mektubu sizlerle paylaşıyoruz.

2015.03.30-blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑