İHD Trans Mahpuslar İçin Basın Açıklaması Yaptı

İnsan Hakları Derneği’nin Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan iki trans kadın için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının metnini sizlerle paylaşıyoruz.

10.01.2018
BASIN AÇIKLAMASI

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak, İstanbul LGBT-İ+ hareketinden yol arkadaşlarımızın bilgilendirmesi üzerine, Tekirdağ F Tipi

Cezaevinde kalan iki trans kadın mahpus ve onlara yapılan ayrımcı uygulamalardan haberdar olduk.
Buse ve Diren… Her ikisi de cinsiyet kimliklerine sahip çıkan iki trans kadın…

Buse, Erzurum DGM’de hiç avukatsız olarak yargılanan bir müebbet hükümlüsü, siyasi mahpus…
Diren ise, “örgüt propagandası” yapmak iddiasıyla yargılanıp 3 yıl ceza almış bir siyasi mahpus…

Buse’nin cezaevinde geçireceği daha 17 yılı var; Diren ise 1 yıl sonra tahliye olacak.

Her ikisi de cezaevinde tecritte tutuluyorlar…

Trans kadın olmalarına rağmen zaman zaman erkek memurların elle aramasına maruz kalıyorlar. Gardiyan ve askerler tarafından sadece onları rencide etmek için sık sık kendilerine, ‘ya beyefendi’ ya da kimliklerinde yazılan ‘erkek’ isimleriyle hitap ediyorlar.

Buse, uzun yıllardır geçiş sürecini tamamladığına inandığı için, kadın kimliğine sahip olmayı amaçlıyor ve ameliyat olmak istiyor.
Kişinin cinsiyet değişikliğine başvurması işlemi, MK. 40. maddesinde tanımlanıyor. 40. maddeye göre, kişi mahkemeye başvuruyor ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için izin istiyor. Mahkeme, kişiyi tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevkediyor. Hastane heyeti , ‘kişinin fizikken ve ruhen cinsiyet değiştirmesinin uygun’ olduğuna ilişkin rapor veriyor, mahkeme de ”cinsiyet değiştirmeye’ izin veriyor.

Buse, tüm bu işlemleri cezaevinde tamamlamış; kendi çabasıyla Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, ‘cinsiyet değiştirme izni’ talep etmiş. Mahkeme Buse’yi Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’na sevketmiş, ve Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu, 21 Temmuz 2017 tarihli raporu ile, ‘ Kişinin transseksüel yapıda olduğu ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından uygun olduğu’ şeklinde durum tespiti yapmış. Ve mahkeme de bu raporu dayanak alarak Buse’nin ‘cinsiyet değişikliğine’ ilişkin izin kararını vermiş ve bu karar kesinleşmiş.

Ancak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunun 122. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ayrımcılığı Yasaklayan 14. maddesine aykırı bir biçimde, Buse için verilen raporun yetersiz olduğuna karar vermiş.

Ve şöyle demiş; ‘…adı geçenin cinsiyet değişikliği ameliyatının kurumdaki yaşantısına devam etmesi açısından tıbbi açıdan bir zorunluluk olup olmadığı tespit edilmeli ve zorunluluk yoksa hükümlünün tahliyesinden sonra da ameliyat olması mümkündür…’

Buse, kendi cinsiyet kimliğine sahip bir kadın; 4 yaşından bu yana kendisini kadın olarak görüyor. Ve Medeni Kanunun ona verdiği hakkı kullanarak ameliyatla kadın olmak istiyor. Bunun önünde yasal hiçbir engel yok. Buna rağmen Adalet Bakanlığı’nın gerek Türkiye’nin iç hukukunda yeralan TCK’nın 122. maddesi gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesine aykırılık teşkil eden ayrımcı kararı nedeniyle ameliyat olamıyor.

Buse’nin tek dileği var; ‘Bedenimdeki hapishaneden kurtulmak istiyorum’ diyor.

İnsan Hakları Savunucuları olarak, Buse’ye karşı Adalet Bakanlığı tarafından takınılan ve ayrımcılık içeren bu tutumun bir an önce değiştirilerek iç hukuk ve uluslararası sözleşmelere uygun bir biçimde Buse’nin İstanbul’daki cezaevlerinden birine nakledilmesini ve vakit geçirmeksizin cinsiyet değişikliği ameliyatının gerçekleşmesine imkan sağlanmasını talep ediyoruz.

Kişilere, ırk, cins, dil, inanç ve tüm kavramlar üzerinden yapılan ayrımcılık bir suçtur.

İnsan Hakları Savunucuları olarak, Buse ve Diren’e yönelik Tekirdağ F tipi cezaevinde uygulanan tüm ayrımcılıkların sona erdirilmesini ve Buse’nin ameliyatının bir an önce gerçekleştirilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon

                                                                                                                                        11.01.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑