Connecticut’taki Transgender Mahpuslar Cinsiyet Kimliklerine Göre Barınma Hakkını Kazanmakta Birleşik Devletler’de İlk

Connecticut transgender mahpuslara hapishanede kendi cinsiyet kimliklerine göre koğuşlarda kalma yasal hakkını veren ilk eyalet oldu. Bu durum süregelen kampanyanın destekçileri tarafından çığır açıcı olarak tanımlandı.

Transgender mahpusların onlarla aynı cinsiyet kimliği paylaşan bir memur tarafından aranma hakları -örneğin, trans bir kadının, kadın bir infaz koruma memuru tarafından üzerinin aranması-  SB-13 sayılı tasarıyla saklı tutulmakta.

Transgender mahpuslar aynı zamanda hapishane çalışanlarının onlara kendi cinsiyet kimliklerine uygun bir şekilde hitap etmelerini ve kendileri için giyim dahil olmak üzere en uygun olacağını hissettikleri kantin ürünlerini almalarını isteyebilirler -ki bu, personelin tutuklunun gerçek zamirlerini de kullanacağını da var sayar-.

Bu haklara erişmek için, mahpuslar kendilerini transgender olarak tanımlayamaz; cinsiyet disforisi teşhisi veya cinsel aidiyeti ile uyumlu bir kimlik kartı gereklidir.

Cinsiyet disforisi (gender dysphoria) Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından, doğumunda kedisine atanan cinsiyet kimliği ile eşleşmeyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Örneğin, doğumda erkek olarak atanan penis sahibi kişiler sonrasında kadın olduğunu hissedebilir. Bazıları bu terimi transgender insanların patalojikleştirdiğinden dolayı tartışmalı bulsa da LGBT derneği GLAAD’a göre, bu sağlık sigortası gibi önlemlerin savunulması için önemlidir.

Yeni kanun 1 Temmuz ‘da yürürlüğe girecek. Bu, önceki yıllarda Connecticut Temsilciler Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilen ve yasamayı güçlendirmeye yönelik atılan adımlardan biridir. Yasa aynı zamanda, York rehabilitasyon merkezinde, hücrede doğan bir bebekten sonra, hamile tutukluların da haklarını koruyor.

Mike lawlor’un, valinin suç adalet politikaları ve planlama sekreteri, Associated Press’e söylediğine göre eyaletteki konun koyucular trans mahpuslar için koşulları iyileştirmek için işe koyuldular. Bu, ergen birinin eyalet yetkilileri tarafından nereye koyulacağı kararlaştırılamayınca kadınlar için olan bir hapishanede tutulmasından sonra oldu.

Newsweek’e kanunun ezber bozucu olduğunu söyleyen LGBTQ Avukat ve Müdafileri’nin (GLAD) transgender hakları projesi yöneticisi Jennifer Levi, “Yasa varsayılan norm olarak, diğer eyaletlerin ve Federal kanunun tam aksine, transgender kadınların kadınlarla, transgender erkeklerin ise erkeklerle kalmasını öngörüyor” diye konuştu.

Eyalet’in nasıl her düzeydeki cezaevi personelinin yeni yasayı yürürlüğe koyduğundan emin olabileceği sorulduğunda Levi, “Connecticut yetkilileri, Eyalet’in kadın tesislerinde halihazırda transgender kadınların bulunduğunu ve bunun kısa süre önce geçen yasayla normlaştığını bildirdiler. Elbette, trans bireylerin hayatlarıyla ilgili yaygın yanlış anlaşılmalar nedeniyle yasaya uyumu sağlamak için hapishane yetkililerini eğitmeye devam edecekler” dedi.

2011’den 2012’ye kadarki son rakamlara göre ABD’de 3200 transgender mahpus var. BuzzFeed’e göre, Mayıs ortasında Başkan Donald Trump yönetimi; Başkan Barack Obama’nın hazırladığı, transgender mahpusların cinsiyet kimliklerine uygun tesisler kullanmasını öngören yasayı geri çekti.

Levi, “Diğer eyaletlerde de Connecticut’un başka yerlerde gördüğümüzden çok daha insani tutumunu yansıtan gelişmelerin görüleceğini umuyorum” dedi.

 

http://www.starobserver.com.au/news/national-news/queensland-news/prisoner-compensation-transphobia/167303

Haber çevirisi: Mansur Eliçin

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑