“Tutsak Kadın ve  LGBTİ+larla Dayanışma Forumu” Raporu

Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun düzenlediği CİSST LGBTİ+ Tematik Alan Temsilcisi Meriç G. Doğan’ın da “Mahpus LGBTİ+ların Yaşadığı Hak  İhlalleri” üzerine konuştuğu forumun çıktıları aşağıdaki gibidir. Bu açıklama sonrası KBG Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne eylem gerçekleştirmiştir.

“Hapishanede erkek devlet şiddetine karşı kadınlar birlikte güçlü!”  

demek için harekete geçiyoruz! 

Kadınlar Birlikte Güçlü olarak 1 ayda 7 cenazenin çıktığı, Garibe Gezer’e cinsel işkencenin  takipsizlikle sonuçlandığı, Aysel Tuğluk ve yüzlerce ağır hasta tutsağın cezaevinde kalamayacağına  dair raporlara rağmen adeta ölümüne tutulmaya devam ettikleri bu süreçte “Tutsak Kadın ve  LGBTİ+larla Dayanışma Forumu” gerçekleştirdik. Hapishanelerde neler oluyor diye sorduk.  Sonrasında da “içeriye göz kulak olmak için” neler yapabileceğimizi tartıştık. 

Eren Keskin’in “Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüz”, Sevda Özbingöl’ün “Tutsak Kadınların Yaşadığı  Hak İhlalleri”, Meriç Eyüboğlu’nun “Hayatına Sahip Çıkan Kadınlar”, Esin Bozovalı’nın “Geri Gönderme  Merkezinde Göçmen ve Mülteci Kadınlar” ve Meriç G. Doğan’ın “Mahpus LGBTİ+ların Yaşadığı Hak  İhlalleri” üzerine konuştuğu forumda, bu farklı deneyimler arasında ihlaller açısından epey fazla  ortaklık olduğunu fark etme imkanımız oldu. Bu farkındalığın ışığında da hapishanelerdeki erkek  devlet şiddetini teşhir etmek, buna karşı mücadele etmek, bu şiddete maruz kalanlarla dayanışmak  için önümüze bir kampanya koymaya karar verdik.  

Toplam 300.000 tutuklu ve hükümlünün 12.000 civarı, yani %5’i kadın tutuklu ve hükümlüden  oluşuyor. 8 adet kadın cezaevi var. Her cezaevinin kadın cezaevi olma koşuluna uygun olmamasına  rağmen kadın koğuşları var. İkili cinsiyet sisteminin ve kimlikteki cinsiyet hanesinin tamamen  belirleyici olduğu bir alan. Personelin sadece %10-12’si kadın, ihtiyaçları karşılayacak eğitim, öğretim  ve donanıma sahip değiller. Her açıdan erkekler için dizayn edilmiş, kadın ve LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını  ya yok sayan ya bir işkence aracı haline getiren hapishane sistemi içerisinde, kadın ve LGBTİ+  tutsaklar, siyasi koğuşlarda da adli koğuşlarda da erkek-devlet şiddetinin, yoksullaştırmanın, izolasyon  ve yalnızlaştırmanın, cinsel şiddetin, sağlık hakkına erişimsizliğin özel bir hedefi haline geliyorlar. Bu  şiddet, baskı, ayrımcılık ve sömürü karşısında seslerini duyurma araçları dışarıdaki bizlerden çok daha  kısıtlı. Bu nedenle bu 8 Mart’a doğru giderken, 2 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy Kadın  Hapishanesi önünde sesimizi ve kadın dayanışmasını yükselterek başlıyoruz! 

Siyasi tutsaklar, hayatına sahip çıkarak bir erkeği öldürmek zorunda kalmış kadınlar, geri gönderme  merkezlerindeki mülteci ve göçmen kadınlar ve hapishanelerdeki LGBTİ+ları oraya getiren koşullar ve  deneyimleri arasında pek çok farklılık olsa da, forumda yapılan konuşmaların da gösterdiği üzere  hapishanede yaşadıkları açısından önemli ortaklıklar var: 

1- Bilgiye erişim zorluğu:  

Tüm konuşmacılar, özellikle kadınların ve LGBTİ+ların cezaevlerinde neler yaşadığına dair, sağlıklı bilgi edinmenin giderek zorlaştığını ifade ederken, pandemi ile birlikte dışarısı ve  içerisi arasındaki duvarların iyice kalınlaştığının altını çizdi. Bunun siyasi tutsaklara karşı bir  cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı ifade edildi. Adli-siyasi koğuşlarda ve geri gönderme  merkezlerindeki kadınların ve LGBTİ+ların içinde bulundukları durumlara ilişkin sağlıklı bilgiye  erişememenin sebep olduğu ihlaller vurgulandı.  

Özellikle adli koğuşlarda kadınların yaşadıkları siyasi koğuşlardan farklı ve çok daha az bilgiye  erişebiliyoruz. Aynı durum geri gönderme merkezlerindeki göçmen kadın ve lgbti+lar için de  geçerli. Üstüne üstlük geri gönderme merkezlerindeki göçmenlere çoğu zaman adli yardım  hakları olduğu iletilmiyor ya da onların böyle bir talebi olduğunda baroya iletilmeyebiliyor. Bu  durum kadınların ve LGBTİ+ların can güvenliği riski olmasına rağmen sınır dışı edilmesiyle  sonuçlanabiliyor. 

LGBTİ+ mahpuslar özelinde, kaç kişi olduklarına, hangi koşullarda tutulduklarına, tecrit  yaşıyorlarsa nasıl ayrımcılıklara uğradıkları bilgisine erişmek çok zor çünkü sistem bilgiye  engel oluyor. Trans erkekler ve lezbiyen/biseksüel kadınlara dair bilgi özellikle çok az.  Hapishanedeki gözetleme pratiği nedeniyle, yani tüm mektuplar okunduğu için LGBTİ+  derneklere yazmak da cezaevi idaresine açılmak ve kendini başka türlü şiddet ve baskılara  açık etmek anlamına geliyor. Bu nedenle hak ihlallerine dair bilginin dışarıya çıkması  zorlaşıyor. 

2- Cezaevi idarelerinin keyfiyeti:  

Cezaevlerinin ve geri gönderme merkezlerinin uyması gereken yasal mevzuatlar,  yönetmelikler, düzenlemeler olmasına rağmen tüm konuşmacılar hapishanelerde ve geri  gönderme merkezlerinde sabit bir uygulama olmadığını aktardılar. İdareden idareye değişen,  yöneticilerin inisiyatifine göre belirlenen kötü uygulamaların gerçekleştiğinden; infaz  hâkimleri ve savcılarının da bu kötü uygulamalara karşı harekete geçmektense çoğunlukla  fiilen desteklediğine dair aktarımda bulundular. Tüm bu yaşanan ihlaller ve şiddet karşısında  ise cezaevindeki mahpusların haklarını arama mekanizmalarının da çoğunlukla işlemediği  aktarıldı. 

Özellikle yine pandemi ile birlikte, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüşme kısıtları,  telefon görüşmelerine getirilen kısıtlamalar, avukat görüş odalarının camlarla kapatılması,  içerideki ihtiyaçların karşılanmasına ve mektuplara getirilen keyfi sınırlamalar var. Geri  gönderme merkezlerinde ise, kişiler hakkında herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma  yürütülmeksizin, sadece istihbarat bilgisiyle ülkede kayıtsız bulunmak, düzensiz çalışmak,  terör, kamu güvenliği, düzeni veya sağlığına tehdit oluşturmak gibi muğlak ifadelerle sınır dışı  kararı verilebiliyor.  

3- Sağlığa erişimsizlik:  

Tüm konuşma başlıklarında sağlık hakkının farklı şekillerde kısıtlandığı, bunun özellikle  kadınlar, LGBTİ+lar ve göçmenler için ne anlama geldiği anlatıldı. Yine bu başlıkta da bir  keyfiyet söz konusu. Mesela, mahpus trans kadınların cinsiyet uyum sürecinde ihtiyaç  duyduğu hormonlara erişimin, doktorun inisiyatifine bırakıldığı, bu durumun trans mahpuslar  için hormon tedavisine erişememe ve cinsiyet kimliğini ifade edememe gibi yaşamsal bir  anlama geldiği aktarıldı. Regl ürünlerine ücretsiz ve rahat erişim olmamasının yarattığı  sorunlardan bahsedildi. Hamile ve çocuklu göçmen kadınların geri gönderme merkezlerinde  yeterli gıdaya erişemediği ifade edildi. 

Bununla birlikte hapishanelerden gelen bilgiye göre, en az 1500 hasta mahpus ile yaklaşık 500  ağır hasta mahpus için sağlığa erişememenin bir ölüm kalım meselesi haline geldiği ifade  edildi. Özellikle son zamanlarda, Aysel Tuğluk üzerinden de kamuoyunun gündemi haline  gelen sağlık hakkının, tıp etiğine değil siyasi iktidarın taleplerine uygun olacak biçimde ihlal  edildiği vurgulandı. Tutsakların ya tecrit koşulunda ya da 10’ar kişilik koğuşlarda 30’a yakın  kişinin çocuklarıyla beraber yaşamak zorunda bırakılarak sağlık hakkından mahrum bırakıldığı  anlatıldı. Doktor muayenelerinin %90’ının İstanbul Protokolü’ne uygun, odada doktor ve  hastadan başka kimse bulunmaksızın ve bire bir yapılmadığı, bunun yerine çoğunlukla  doktorun mazgaldan hastaya “neyin var” diye sorduğu aktarıldı. Adli Tıp Kurumu’nun da infaz  hakimlikleri gibi siyasi bir kurum haline geldiği ifade edildi.

Sağlık hakkına erişememe meselesinin yalnızca hapishane içinde değil, yargılama süreci  açısından da büyük bir sorun olduğu; hayatına sahip çıkan kadınlar açısından olay günü  yaşadıkları şiddetin, cinsiyet körü bir bakış açısıyla, “sanık” oldukları için raporlanmamasının  yargılama sürecinde nasıl sistematik erkek şiddetinin üzerini örtmeye yaradığı anlatıldı.  

4- İzolasyon + izolasyon: 

Hapishanelerin ve geri gönderme merkezlerinin giderek yoğunlaşan bir izolasyon  mekanizması olması ve yalnızlaştırmanın etkileri üzerine çokça konuşuldu. Özellikle F Tipi  cezaevlerinin tutsakların birbiriyle kurduğu yaşamsal iletişimi, özellikle pandemiyle birlikte,  neredeyse imkansız hale getirdiği anlatıldı.  

Mahpusların maruz bırakıldığı İzolasyonun farklı biçimleri olduğu her bir konuşma başlığı  altında özel olarak belirtildi. Hücre cezası, süngerli oda gibi disiplin mekanizmaları, dayanışma  kurulan koğuşların dağıtılması, dil bariyerleri, LGBTİ+ların birbirlerinden ayrılıp farklı  cezaevlerine yollanmaları ve tecrit altında tutulmaları; göçmenlerin avukat ve sığınma  başvurusuna erişim sorunları, telefon haklarının kısıtlanması veya yalnızca ailenin  aranabilmesi, adli koğuşlarda kadınların yaşadığı yalnızlaşma gibi pek çok izolasyon  biçiminden bahsedildi.  

Bu izolasyon biçimleri diğer pek çok başlıkla da iç içe geçebiliyor. Mesela, yalnızlaşma  dışarıdan ekonomik desteğin gelmediği koşullarda hapishanede ciddi bir yoksulluk anlamına  geliyor. İzolasyon, erkek-devletin cinsel şiddetini teşhir etmeyi ve mücadeleyi de zorlaştırıyor.  Garibe Gezer’in, hapishanede cinsel saldırıya maruz kalması, herhangi bir psikolojik desteğe  ulaşamaması, yaşadığı şiddeti aktarmasının keyfi bir biçimde engellenmesi ve tüm bunlarla  birlikte uzun süreli olarak hücre cezalarına maruz kalması sonrasında intihar etmesi yaşanan  durumun ciddiyetinin ne yazık ki en önemli göstergesi oldu.  

5- Yoksullaşma:  

Tüm konuşmacılar mevcut ekonomik krizin ve yoksulluğun, hapishanelerde de ağır bir  biçimde yaşandığını aktardılar. Hapishanelerdeki kadınlar ve LGBTİ+lar açısından da, yakınları  başka ülkelerde olan göçmenler açısından da aile ve toplum desteğinin eksikliğiyle bu  yoksulluğun katmerlendiği ifade edildi. 

Özellikle hapishanedeki LGBTİ+lar açısından bakıldığında, tecrit edilme hali toplu ortamlarda  bulunmaları engellendiğinden çalışma hakkından da mahrum edilmeleri ve iyice  yoksullaştırılmaları anlamına geldiği aktarıldı. Hapishanelerde çalışanların emeği ise tam  anlamıyla köle gibi sömürülüyor. Günlük yevmiyeler 20 lirayı aşmazken hapishanelerde  çalışanların emeğinden elde edilen gelirin yalnızca %2’si yevmiyeye ayrılıyor. 

6- Cinsel şiddetin yaygınlığı:  

Tüm konuşmacılar kadın, göçmen ve LGBTİ+ mahpusların maruz kaldığı, cinsel şiddet, çıplak  arama, elle ve sözle taciz ile bunların üstünün örtülmesi için tutsaklara baskı uygulanması  veya sürgün edilmesinin yaygın ve ortak bir deneyim haline geldiğini aktardılar.  

90’lı yıllardan bugüne cinsel şiddetin açığa çıkarılması için verilen mücadelelerle pek çok  kazanım elde edilmesine rağmen, cinsel şiddetin ortaya çıkmasında ve belgelenmesinde hala  ciddi sorunlar var. Bir yandan toplumsal cinsiyet kabulleri ve bu konunun tabu olması  nedeniyle kişiler, maruz kaldığı cinsel saldırıyı ailelerinin ve yakın çevrelerinin öğrenmesini

istemeyebiliyor, bir yandan da yaşadıkları cinsel şiddeti ifade edip bağımsız kurumlardan rapor aldıklarında bu raporlar kabul edilmiyor. Yani bir kişi cinsel işkenceye maruz kalmışsa,  savcılık ve mahkeme sadece Adli Tıp Kurumunun (ATK) raporunu kabul ediyor. Bu büyük bir  sorun oluşturuyor, çünkü ATK resmi bir bilirkişilik makamı. Devlet görevlileri tarafından  hapishanede işlenen suçların belgelenmesi böylece zorlaşıyor. 

Tüm bunlarla birlikte cinsel saldırının niteliğine göre oluşan fiziksel hasarların tespit edilmesi  için gereken zaman dilimi de ciddi bir sorun. Çünkü birçok kişi bu zaman dilimleri içinde  yaşadığını bırakın başkasına kendisine bile açıklayamıyorken bu süre içinde başvuruda  bulunamaz hale gelebiliyor. Bazı durumlarda ise, yine karşımıza çıkan keyfi uygulamalarla  bürokratik engellerle bu zaman diliminde rapor alamayabiliyor.  

İçerisi ve dışarısı arasında bilgiye erişim zorluğu, cezaevi idarelerinin keyfiyeti, sağlığa erişimsizlik,  katmerlenen izolasyon, yoksullaşma ve cinsel şiddetin yaygınlığının karşısında siyasi ve adli  koğuşlardaki kadın ve lgbti+ tutsaklar, geri gönderme merkezlerindeki göçmen ve mültecilerle  dayanışmanın tam zamanı! Gözümüzün içeride olduğunu hatırlatmak, kadın dayanışmasını  yükseltmek, hapishanelerdeki erkek-devlet şiddetine karşı da birlikte güçlü olduğumuzu ilan etmek  için harekete geçelim! 

Kadınlar Birlikte Güçlü 

28.02.2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑