14 Temmuz Non-Binary Görünürlük Günü Kutlu Olsun!

Ceza infaz sistemi ve kurumlarının ikili cinsiyetlendirilmiş yapısı, ikilik dışı beden ve var oluşlar için ikincil tecrit koşulları ve cezalandırmaya dönüşmektedir. Kimsenin farklılıkları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünya hayaliyle non-binary görünürlük günü kutlu olsun!

LGBTİ+ mahpuslar gözaltı, tutuklama, kuruma giriş, ceza infaz süreci ve tahliye sonrasında çeşitli ayrımcılıklara ve hak ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Bu durum en temelinde ceza infaz sisteminin mahpuslara yasalarla da desteklenen ikili cinsiyet sistemini dayatmasından doğru oluşmaktadır.

Makbul mahpus algısının na-trans ve heteroseksüel bireyler üzerinden kurgulandığı ceza infaz kurumları LGBTİ+ mahpusları genel hapishane nüfusundan ayrı tutarak ikincil bir tecrite maruz bırakmaktadır. Bu tecrit hali hazırda sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı LGBTİ+ mahpusları daha da kırılganlaştırmaktadır.

Kadın – erkek, trans – natrans, heteroseksüel – homoseksüel, suçlu – masum, mahpus – personel ve diğer pek çok ikilikçi ve hiyerarşik kategorilerden arınmış, adil, eşit ve insan onurunu gözeten bir ceza infaz sistemi dileğiyle.

Non-binary görünürlük gününüz kutlu olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑