Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nda yer alan LGBTİ+ mahpuslara ilişkin bilgileri aktarıyoruz:

“…Adalet Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarihli açıklamasına göre ise; toplam 286.797 kapasiteli bu hapishanelerde 341.497 mahpus tutulmakta ve 54.700 mahpus ile %19.07 kapasite fazlası bulunmaktadır. 118.738’i açık, 222.759’u kapalı bu hapishanelerde tutulmakta olan mahpusların; … 200’ü LGBTİ … mahpustan oluşmakta…”

“…Raporumuza temel teşkil eden başvurular; hak ihlallerinin yaşandığı hapishanelerde tutuklu veya
hükümlü bulunan mahpuslarca mektup, faks yoluyla veya mahpus aileleri tarafından telefon, mail veya
derneğe gelmek suretiyle yapılmıştır. Şubemize 2022 yılında 20’ si Marmara Bölgesi
hapishanelerinden olmak üzere 52 farklı hapishaneden toplam 395 başvuru yapılmıştır. … Başvurucuların 2’si LGBTİ… mahpuslardır.”


“…118.738’i açık, 222.759’ u kapalı hapishanelerde tutulmakta olan mahpusların; 200’ü LGBTİ, 13.737’si
kadın, 12.045’i yabancı, 581‘i engelli, 5.765‘i 65 yaş üstü, 2511’i 18 yaş altı/çocuk mahpustan oluşuyor.
Hapiste tutulan özellikle çocuk, LGBTİ, kadın, yabancı, yaşlı, engelli ve politik mahpuslar bakımından
ayrımcı yaklaşım ve uygulamalar devam etmektedir:…”

“ L. L. -03.02.2022 – S. C. G., M. N., M. B., J. B., H. R. – Bakırköy Kadın Cezaevi:

“…Ayrıca, kişiler ve gruplar üzerinde korkutma ve sindirme yöntemleri uygulanıyor. Eğer bir şahıs sayıma geç kalırsa, koğuştaki herkes toplu olarak cezalandırılıyor. Memurların bazıları, mahkûmlara hakaret, küfür, aşağılama, tehdit gibi yöntemler uyguluyorlar. Normal isteklere sert tepki ve dışlama ile karşılık veriyorlar. LGBTİ bireylere ayrımcılık uygulanıyor, onların cezaevinde çalışmalarının önü kapatılıyor. …”

Detaylı rapora ve bilançoya buradan erişebilirsiniz: Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu

Kaynak: https://www.ihd.org.tr/marmara-bolgesi-hapishaneleri-2022-yili-hak-ihlalleri-raporu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑